Nostalgi (2) Scandia Crafts myntalbum

Jag har haft mynt i “samlingen” sedan jag föddes och redan första julen fick jag en burk silverenkronor av morfar. Slitna kronor med 80-procent silver från 1875 och framåt som han lagt undan. En “samling” som sakteliga fylldes på med nya enkronor. Nu var nog inte mynten avsedda som en myntsamling utan mer som en “silverinvestering” som skulle kunna avyttras vid behov.

En dag insåg jag att kronorna såg olika ut och att det fanns en mängd olika årtal. Mynten lades upp i rad med det tidigaste årtalet först. Stora luckor fanns främst vad avser Oscars mynt. Nu blev det helt plötsligt spännande när morfar skulle fylla på “silverinvesteringen”. Fanns det bland de nya enkronorna några tidigare okända årtal? Började också inventera veckopengen och föräldrars börser och spargrisar för att försöka hitta mer moderna årtal. En samling med enkronor började växa fram, men många luckor bestod. Flest var luckorna bland Oscarsmynten men även bland de senare kungarna fanns hål. Kronorna 1919, 1920, 1951 verkade omöjliga trots intensiva efterforskningar. Till saken hör att jag inte hade tillgång till någon litteratur.

I bokhandeln fanns dock blå “papp-pärmar” med förtryckta årtal och plats att sätt in mynten. Dessa pärmar stod högst upp på önskelistan och var nog den mest uppskattade julklappen det året! Samlingen kunde “tryckas” på plats i pärmarna och det visade sig att luckorna inte var så stora som jag befarat. För Oscars mynten fanns det många år som inga kronor präglats likaså för Gustaf V. En ny upptäckt var också att det fanns olika typer och varianter. Av enkronan 1942 fanns två olika typer och på kronorna 1945 fanns det skillnader, på vissa stod det G på andra TS! Det fick bli en ny genomgång av mynten i “silverinvesteringen” och ett antal nya varianter kunde läggas till samlingen. Senare utökades samlingen med blå pärmar till att omfatta hela kronmyntsperioden. Jakten att fylla luckorna intensifierades och första besöket i en mynthandel gjordes! Tror att det första köpet var en krona från 1881 vilken låg i fönstret hos en mynthandlare i en stad som passerades under en semesterresa. Prislappen minns jag inte men den var kanske 10:-, kvaliteten på myntet är jag dock ganska säker på 2, ett blankslitet mynt där i alla fall årtalet var tydligt…

Tror att vi samlare måste vara generösa och dela med oss av vårt samlande. För visst finns det nya “ingemar” där ute som bara väntar på att få en “samling” mynt att sortera och systematisera!

IMS>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *