Silvermynt!

Eftersom det kommer många frågor kring mynt nu i samband med myntindragningarna av 1-2-5 kronorna där även mängder med andra mynt dyker upp har jag nedan listat de “moderna” svenska mynt som innehåller silver. Mynten innehåller 40-90 procent silver.

Förutom mynten nedan så innehåller alla jubileumsmynt med valörerna 100-200-300 kronor silver. Det nominella värdet på dessa är högre än silverinnehållet och dom är med några få undantag värda det som står på mynten.

10 öre 1874–1961
25 öre 1874–1961
50 öre 1875–1961
1 kr 1875–1968
2 kr 1876–1966
5 kr 1935-1971
10 kr 1972
50 kr 1975–1976

Observera att bland “silvermynten” ovan finns en del som är tillverkade i nickel (se bild nedan) och enkronan 1968 finns i två utförande silver och kopparnickel.
Öviga svenska mynt innehåller koppar- järn- nickel- kopparnickel inklusive de 10-25-50 öringar som är avbildade ovan.. Här är både metallvärde och samlarvärde oftas väldigt lågt. Räkna inte med att få mer än någon tia per kilo för dessa. Skulle samlingen däremot huvudsakligen innehålla äldre mynt, kanske bara mynt från Oscar II är värdet högre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *