November 2008

Så var det äntligen november. På senare år har november blivit den mest aktiva månaden för oss myntintresserade, så också november 2008. Höjdpunkterna är auktion 3 av Ericsbergssamlingen som Nordlinds Mynthandel håller den 21 november och dagen efter Myntets dag på Kungliga myntkabinettet med myntmässa och SNF-auktion.

Under november månad brukar också kommande årets Myntbok vara klar. Intresset för mynt har varit stort under 2008 och flera prisrekord har slagits, vi får se om de senare årens höjda prisbild avspeglar sig i Myntboken 2009. Det senaste året har miljonstrecket passerats för såväl svenska sedlar, silvermynt, kopparmynt som medaljer!

Sedelsamlarna har också berikats med ett nytt referensverk ,Sveriges Färgsedlar 1835-2008 av M. Rosenqvist, katalogens ges ut av Siegs förlag i Köpenhamn och priset på katalogen lär landa på 350-400 SEK i butik. Inte en dag för tidigt, senaste sedelreferensverket kom i början av 1980-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *