Rekordinflation(2) + Aurum

Tidigare skrev jag om sedlar från Zimbawe med rekordhög valör. Inflationen i Zimbabwe är astronomisk. Den 100.000.000.000 (100 miljarder dollar) som jag skrev om har idag värde noll… Idag finns sedlar till salu på såväl eBay som Tradera där valören är på 10.000.000.000.000 (10 biljarder dollar eller på engelska 10 trillion dollars…). Att sedlarna nu börjar bjudas ut på auktionssiter bör tyda på att även dessa sedlar med 13 nollor börjar tappa nominellt värde i Zimbabwe !!!

Idag har katalogen till Aurums femte auktion lagts ut. Denna gång blir det en tvådagars auktion, 28 februari och 1 mars. Jag har bara som hastigast bläddrat igenom katalogen, men konstaterar snabbt att detta blir den bästa auktionen som Aurum arrangerat, både till omfång och innehåll. Helt klart blir det ett besök i kungliga huvudstaden helgen i månadsskiftet februari-mars. Aurum Myntauktioner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *