Myntauktioner i Sverige AB

På FriMynt var den stora nyheten att Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) till hösten ska sälja Anders Frösells samling. En riktigt imponerande samling med en medeltidsdel som troligen är den bästa som någonsin funnits i privata händer. Bara att den enligt uppgift överträffar Sjöbergs samling (Ahlström 40) säger inte lite.

Någon vecka efter FriMynt kunde vi också läsa i Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT) att försäljningen av Frösells samling skulle ske i ett av SNF nystartat och helägt aktiebolag, Myntauktioner i Sverige AB. Att SNF startat ett aktiebolag för sina auktionsförsäljningar tyder på att höstens auktion inte är en engångsföreteelse utan att bolaget har för avsikt att även framöver sälja bättre numismatiska objekt på auktion.

Nu har också det nystartade bolaget presenterat sig på nätet. Myntauktioner i Sverige AB går att hitta på den för ändamålet passande adressen www.myntauktioner.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *