Birka

För den som är mynt- och historieintresserad erbjuder sommaren många möjliga resmål. Själv åkte jag med familjen till Birka i helgen. En trevlig heldagsutflykt med båt, som gav såväl intressanta historiekunskaper som sol och bad.

Handelsplatsen Birka anlades på Björkö omkring år 790 e.Kr. och hade sin storhetstid i cirka 200 år. Munken Ansgar kom till Birka år 830 och började predika kristendomen. Birka bestod vid denna tid troligtvis mest av hedningar.

Kunskapen om att Birka var en viktig handelsplats har funnits länge och många utgrävningar har gjorts på Birka. Redan på 1680 grävde fornforskaren Johan Hadorph i Birka. Hadorph skriver också om den “svarta kolen av uppbrända hus” alltså det område som senare kommit att kallas den “svarta jorden”, bild nedan. I slutet av 1800-talet genomförde Hjalmar Stolpe systematiska grävningar på Birka. Utgrävningar har forsatt även i modern tid.

Inga mynt präglades i Birka när staden hade sin storhetstid. Idag däremot präglas mynt i Birka, åtminstone i den hantverksby som uppförts på Birka och där barn kan pröva på vikingatida mynttillverkning.

De mynt som tidigare betecknades “Birkamynt” har senare omtolkats så att man idag anser att dessa är präglade i Danska Hedeby. Omattribureringen skedde efter Malmers avhandling (1966) Nordiska mynt före år 1000 som tar upp ursprunget för dessa mynt.

Då Birka var “Sveriges” viktigast handelplats på vikingatiden har naturligtvis mängder med utländska mynt och silver passerat Birka och många av dessa betalningsmedel har också blivit kvar i jorden. På utställningarna som finns på Birka lyser mynten med sin frånvaro. De mynt om hittats på Birka finns idag enligt guiderna på Historiska museet, men troligtvis också på KMK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *