Nej, Nej, Nej…

Hade idag tänkt skriva om B-O Hesses trevliga föredrag på SNF igår kväll. Men tyvärr blir det ett helt annat inlägg. Det vi alla hoppats att vi skulle slippa har nu inträffat. Surfade precis in på eBay och fann till min fasa nya svenska förfalskningar. Norge, Danmark och Finland har tidigare varit hårt drabbade nu verkar kineserna vilja förstöra även den svenska marknaden. Tidigare har jag rapporterat om en drygt handfull moderna kinesiska kopior. Tyvärr måste vi idag lägga ett antal nya mynt till denna svarta lista. Oscar I Riksdaler Specie mynt har börjat kopieras. På eBay finns idag 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852 och 1853 till salu. Sedan tidigare har bara 1846 varit känd.

Jag har inte studerat dessa kopior noggrannare. Möjligtvis kan det dock vara så att förfalskarna sedan tidigare haft en 1846 som utgångsmynt och därefter “graverat” om de två sista sifforna. Har denna metod används kanske förfalskningar kan avslöjas genom att studera årtalet. Hittar du någon specifik detalj på dessa mynt som kan identifiera falska objekt, maila gärna mig så ska jag via min hemsida och blogg sprida informationen vidare till andra samlare.

Dessa moderna kopior i oädel metall är ett gissel för myntsamlandet. Börjar dessa cirkulera i andra hand finns stor risk att såväl erfarna som nya myntsamlare blir lurade. Exemplet Riksdalern 1781 visar att även mycket erfarna samlare och handlare kan gå bet på vad som är äkta respektive falskt. På en mässa för några år sedan skall två exemplar ha visats upp, ett falsk och ett äkta. De som besiktigade mynten var medvetna om att ett av mynten var falsk. Jag vet inte hur många handlare/samlare som ingick i undersökningen men merparten ska enligt uppgift bedömt det falska som äkta…

Den nye samlaren som köper ett falsk mynt som äkta riskerar att helt tappa förtroendet för mynt och kanske lämna numismatiken för gott. En utveckling ingen vill se.

Kända moderna nordiska förfalskningar >>

INGEMARS MYNTSIDA >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *