Åter på banan…

Förra fredag (den 13:e…) havererade min dator totalt. Om det var ett virus eller ovarsam hantering av datorn låter jag vara osagt. Hur som helst datorn började strula och mina försök att få ordning på den resulterade i ett totalhaveri.

Råkade även ut för ett haveri förra sommaren, då fick jag i gång datorn men förlorade mycket personlig information. Samma sak hände alltså förra fredagen. All personlig information, lösenord m.m. är borta. Lösenord och mycket annat går väl att återfinna även om det tar tid, men skrivet material och bilder är troligen borta för alltid.

Varför skriva om en havererad dator på en myntblogg? Åtminstone för mig lever datorn och numismatiken i symbios. Hemsidan och bloggen administreras via datorn. För länge sedan är anteckningsblocken ersatta av word och excel, här återfinns inköpsförteckningar, variantförteckningar och påbörjade manuskrift. Efter ett inbrott förvarar jag merparten av samlingen i bankfack men digitala bilder finns i datorn. Likaså var datorn full med bra referensbilder på olika på olika varianter, förfalskningar, toppexemplar m.m. Hade också, inspirerad av Sten Törngrens bok “i numismatikens underbara värld”, börjat att teckna ned egna iaktagelser och funderingar på vad som händer vid auktioner och mässor. Vad som diskuteras på olika forum eller vad som säljs på internet. Vilka mynt jag köper och provienser på dessa. Kort sagt små vardagliga händelser som oftast tyvärr faller i glömska. Det mesta är nu borta…

Vad jag vill säga med dessa rader är, gör inte samma misstag. Jag tror att merparten av vi samlare idag mer eller mindre är databeroende. Har du mycket (lite för den del också) information på datorn, se till att säkerhetskopiera denna. Om du använder CD/DVD, USB, extern hårddisk eller väljer att skriva ut materialet spelar nog inte så stor roll. Det viktiga är att du har det skrivna och bilderna bevarade den dag datorn plötsligt inte längre vill vara med.

Den gångna veckan har jag fått “hanka” mig fram med en lånedator. Nu börjar jag återupprätta det förlorade i en ny dator. Denna gång kompletterad med en rejäl extern hårddisk som back-up…

INGEMARS MYNTSIDA>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *