Ny sedel- och myntserie

Det blev som sagt inte något återinförande av öresvalörerna! Däremot har Riksbanken idag presenterat sitt förslag på ny sedel- och myntserie. Alla mynt och sedlar kommer att bytas ut, bytet planeras ske tidigast 2014-15. Som var känt sedan tidigare kommer en ny valör att införas 200 kronorssedel. Tvåkronan återupplivas efter att i princip varit helt oanvänd i handeln sedan den sista, ännu giltiga, tvåkronan präglades 1971.

Som motiv på sedlarna har Riksbanken valt internationellt kända avlidna svenskar samt natur/miljömotiv från landskap som dessa svenskar kan symboliseras med. Riksbanken har beaktat genusperspektiv i valet, tre män och tre kvinnor kommer att pryda sedlarna. Astrid Lindgren avbildas på den lägsta valören 20 kronor. Som ett av skälen anges att det är denna sedel som barn oftast kommer i kontakt med! Naturligtvis blir miljön på tjugan, Småland där Astrid Lindgren kommer ifrån. Övriga sedlar får i nominell ordning följande person- och landskapsmotiv. Evert Taube/ Bohuslän (50 kronor), Greta Garbo/ Stockholm (100 kronor), Ingmar Bergman/ Gotland (200 kronor), Birgit Nilsson/ Skåne (500 kronor) och slutligen Dag Hammarskjöld/ Lappland (1000 kronor). Hammarskjöld har tidigare representerats på en sedel, jubileumsfemman 1948 bär hans namnteckning.

Myntserien får följande förändringar. Enkronan får ny storlek och präglas i kopparpläterat stål med en diameter på 19,50 mm och en vikt på 3,60 gram. Nuvarande kronan har diametern 25,0 mm och vikten 7,0 gram. Den nya tvåkronan i samma material som enkronan men blir något mindre än dagens enkrona 22,50 mm och 4,80 gram. Fem och tiokronan kommer att präglas i legeringen nordic gold. Tiokronan i samma storlek som nuvarande tia. Femkronan minskas ned till 23,75 mm och med en vikt på 6,10 gram mot dagens 28,5 mm och 9,5 gram.

Utformningen av mynten och sedlarna avgörs i en designtävling som kommer att pågå under 2011.

Allt material kring den nya sedel- och myntserien kan laddas ned från Riksbankens hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *