Snigelpost…

Posten har problem. Läste nyligen att Post och Telestyrelsen bara fram till juli i år fått in nästan 7000 anmälningar. Samma myndighet har också gjort en kundundersökning som visar att mer än hälften av de tillfrågade hade fått någon annans post i sin brevlåda den senaste tiden. Tur att man har ärliga grannar! Viss försiktighet kan alltså rekommenderas (sic!) när vi skickar mynt oss samlare emellan och ibland kan det nog vara värt att kosta på en rekomendering.

Vanliga brev benämns idag ofta som “snigelpost” , något som jag precis fått erfara. Strax efter midsommar köpte jag några mynt från utlandet. Igår kom mynten fram… Under lång tid var den enda information på posten.se att försändelsen anlänt till Postens utrikesterminal på Arlanda, men aldrig lämnat densamma? Försökte reklamera det inträffade men Posten vägrar ta emot reklamationer av adressaten. Det är avsändaren som ansvarar för detta, vilket kan vara förståeligt om försändelsen förkommit utomlands. Men nu hade den registerats av Posten i Sverige och sedan försvunnit. Det utländska postföretaget avvaktade 40 dagar innan en utredning påbörjades.

När jag precis gett upp hoppet om att mynten skulle komma fram mailar säljaren mig plötsligt och meddelar att han på postens hemsida sett att försändelsen nu kommit fram!? Försändelsen fanns att hämta på ett Hemköp långt ifrån den postort som brevet var adresserat till… Ytterligare kontakter togs med Posten och idag cirka 1,5 månad försenad kom så brevet fram. Snittfarten med den “gula postbilen” från utrikesterminalen hem till mig har varit hiskeliga 0,089 km/h. Ingen risk för fortkörning här inte, troligen större risk för en parkeringsbot på vägen…

Innehållet bl.a. ett trevligt besittningsmynt från Riga med valören 1/24 taler (dreipölcher) från det enda året denna typ präglades under Karl XI:s tid 1669. Luckfyllaren i typsamlingen kan nu bytas ut mot ett betydligt trevligare exemplar.

Nu har Posten även sina ljusa sidor? För ett par år sedan köpte jag ett mynt av en svensk mynthandlare. Brevet skickades som vanlig A-post, men handlaren hade tydligen lyckats hitta en nästan 20 år gammal adress i sitt kundregister… Trots 3-4 flyttar de senaste 20 åren hittade myntet så småningom rätt! Men frågan är om det inte var den gamla hyresvärden som räddade det brevet…

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *