Hagander 4

Nu ligger pdf-versionen av den sista Hagander-auktionen ute på Nordlinds hemsida. Den sista auktionen innehåller förutom guldmynt och mynt i riksdalerstorlek en trevlig typsamling svenska kopparmynt. Jag får vid tillfälle “bläddra” igenom katalogen och återkomma. Visning av mynten (i Sverige) sker på KMK under Misab-helgen, närmare bestämt den 8 september 10:30-15:00. Själva auktionen äger rum i Osnabrück den 30 oktober. Euron har gått kräftgången den senaste tiden och har tappat mycket på den svenska kronan. 8.28 SEK/EUR är dagskursen så det kan alltså bli relativt köpvänliga priser för den som har kronan som huvudvaluta!

Sist i katalogen finns ett trevlig index över de fyra Hagander-auktionerna. Med auktion och lotnummer kopplat till de referensverk som finns över dessa svenska mynt; Haganderboken (1996), Sveriges Mynt (SM-boken 1976), Sveriges Besittningsmynt (SB-boken 1080) och del 1 av den Svenska Mynt Historien (SMH). Den första delen av SMH behandlar Frihetstiden och den andra Vikingatiden. Båda böckerna finns att köpa via SNF. Tredje delen av SMH, Vasatiden, är under utarbetande och kommer förhoppningsvis att presenteras inom något år.

INGEMARS MYNTSIDA>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *