Numismatik är internationellt!

I går skrev jag om besökare från Norge på min Myntblogg, vilket fick mig att titta lite extra på besöksräknaren. Naturligtvis är de svenska besökarna flest på en svensk hemsida. 84 procent av besökarna på Ingemars Myntsida är från Sverige, normännen hamnar på fjärde plats, amerikaner och finländare ligger före.

Nedan en förteckning över alla de domäner som besökt Ingemars Myntsida de senaste åren. Domänerna är rangordnade efter hur många besök jag haft från respektive domän.

Sweden, United States, Finland, Norway, Estonia, Denmark, United Kingdom, Europe, Poland, Russian Federation, Germany, Latvia, Canada, Netherlands, Spain, France, Switzerland, Japan, Italy, Czech Republic, Lithuania, Australia, Belgium, Ireland, Aland Islands, Ukraine, Portugal, Thailand, Bulgaria, India, Israel, Romania, Greece, China, Slovakia, Malaysia, Hungary, Unknown, Belarus, South Africa, Brazil, Austria, Argentina, Turkey, Anonymous Proxy, Singapore, Liechtenstein, Slovenia, Philippines, Mexico, New Zealand, Serbia, Croatia,United Arab Emirates, Iceland, Cyprus, Colombia, Republic of Moldova, Kazakhstan, Hong Kong, Chile, Malta, Indonesia, Satellite Provider, Egypt, Taiwan, Bangladesh, Islamic Republic of Iran, Republic of Korea, Georgia, Luxembourg, Peru, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, New Caledonia, Venezuela, Lebanon, Dominican Republic, Iraq, Pakistan, Bosnia and Herzegovina, Vietnam, Asia/Pacific Region, Jordan, Bahrain, Faroe Islands, Cote D’Ivoire, Azerbaijan, Guatemala, Tunisia, Bahamas, Algeria, Jamaica, Puerto Rico, Albania, United Republic of Tanzania, Syrian Arab Republic, Sri Lanka, San Marino, Qatar, Netherlands Antilles, Costa Rica, Guernsey, British Virgin Islands, Nigeria, U.S. Virgin Islands, Uzbekistan, Monaco, Yemen, Saudi Arabia, Honduras, Zimbabwe, Morocco, Barbados, Suriname, Vatican City State, Isle of Man, Serbia and Montenegro, Botswana, Panama, Paraguay, El Salvador, Mauritius, Nicaragua, Jersey, Curacao, Trinidad and Tobago, Oman, Cayman Islands, Mongolia, Greenland, Namibia, Ecuador, Armenia, Montenegro, Benin, Senegal, Uruguay, Papua New Guinea och slutligen Angola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *