Ögonen är det första man blir blind på…

Mina första solidusar från Riga, Livonia och Elbing köpte jag för säkert 20-25 år sedan.

På frånsidan går det att läsa varifrån mynten kommer “Livonia”, “Civ Riga” eller Civ Elbing” på frånsidan finns också ett stadsvapen. Stadsvapnet kanske är det enklaste igenkänningstecknet särskilt som många solidusar är både dåligt utpräglade och dessutom ofta snedpräglade. Riga (med nycklarna) och Elbing (med de två korsen). Vad Livonia har för bild har jag aldrig direkt funderat över, annat än att den brukar vara ganska diffus och svårtydd.

Så idag när jag tittar på några myntbilder ser jag plötsligt vad den föreställer, det är en stiliserad grip… gående till vänster med huvudet vänt åt höger eller vänster. Att jag under alla dessa år varken sett eller funderat över vad bilden föreställer är nästan genant, särskilt som jag är intresserad av besittningsmynt och vapnet är tydligt avbildat på sid 46 i SB-boken…

Man lär så länge man lever och tur är väl det!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *