Sven Svenssons stiftelse för numismatik

En ny hemsida har precis presenterats, Sven Svenssons stiftelse för numismatik.

Till grund för stiftelsen ligger Sven Svenssons testamente från 1928 där han testamenterade hela sin magnifika samling till Svenska Numismatiska Föreningen. Tanken var att Svenssons samling skulle ställas ut, något som aldrig blev fallet. 1963 permuterades Svenssons testamentet och objekten i samlingen fick börja säljas. De medel som försäljningen inbringar ska samlas i stiftelsen. Ändamålet med stiftelsen är bland annat att bidra till utgivande av publikationer som kan tjäna svensk numismatisk forskning, samt att stödja forskare inom detta område. Stiftelsen har idag ett kapital på över 50 mkr och delar årligen ut cirka en mkr.

Sven Svenssons stiftelse tillsammans med Gunnar Ekströms stiftelse är två viktiga stödjande aktörer till svensk numismatik. Många av de numismatiska böcker som givits ut på senare år har blivit verklighet tack vare bidrag från stiftelserna.

Två gånger per år kan bidrag ur stiftelsen sökas, 15 februari och 15 september. Om du har funderingar på att söka bidrag för exempelvis en bokutgivning eller om du har ett färdigt manus som du “bara” behöver trycka upp kan du ansöka om stöd för detta hos Svensson. Läs mer på hemsidan där du även kan ladda ned ansökningshandlingar.

Vill du vara med och söka bidrag till hösten får du snabba dig på. Idag har du precis två månader på dig! Senast 15 september måste stiftelsen ha din ansökan.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *