Pireus-lejonet i Venedig

I Venedig finns ett lejon med svenskanknytning. Lejonet är inte från Venedig utan är ett krigsbyte av Venetsianerna från Aten (1600-tal). Lejonet finns idag uppställt vid Arsenalen i Venedig. På lejonet finns runor! Dessa runor ristade i Aten är de sydligaste som hittats, andra inristningar har hittats en bit norröver i Istanbul, Hagia Sofia.

Jag gick runt Pireus-lejonet ett par varv men lyckades inte se runorna. En förklaring hittar jag på SHMM:s hemsida. Tyvärr har luftföroreningar i Venedig förstört mycket av inskriptionerna, dessa är dock tydligare på den gamla gipskopia som finns på Historiska museet i Stockholm (bilden på runorna är också hämtade därifrån).

När runorna är inristade är inte helt säkert, men troligt är att det är under första halvan av tusentalet. Att vikingarna gjorde sydliga raider vittnar inte minst alla svenska fynd av mynt från arabvärlden. Förra året granskades runorna på nytt av Riksantikvarieämbetets runexpert som säger att runorna på Pireus-lejonet troligen innehåller den tidigaste inristningen av ordet “svear”!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *