Re-Coinage in Medieval Sweden

Ett intressant så kallat “working paper” har lagts ut på Institutet för Näringslivsforsknings hemsida. 28 sidor med spännande läsning om “Myntindragningar och myntförsämringar i det medeltida Sverige”, författare är Roger Svensson. Roger är också författare till monografin “Renovatio Monetae – Brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa” som gavs ut i samarbete med Svenska Numismatiska Föreningen för ett par år sedan. En bok som rönt internationellt intresse.

Den nyutkomna uppsatsen kan laddas ned från Institutet för Näringslivsforskning (klicka på boken nedan).

Monografin “Renovatio Monatae” kan köpas via Svenska Numismatiska Föreningens hemsida.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *