Ränta 0,00 procent

Idag sänkte Riksbanken reporänta till en historisk lägstanivå. Riksbanken sänkte vid dagens sammanträde styrräntan till noll procent. Positivt om man har stora lån, även om bankernas marginaler är på tok för stora och låntagaren får betala över två procent för ett lån med säkerhet i form av en fastighet. Utan säkerhet är bankräntan betydligt högre.

Frågan är då hur den som har pengar på banken ska förvalta dessa. Räntan har varit noll och snart får säkert den som vill ha pengarna på banken betala för det, om det inte redan är så med alla avgifter? Bankkonto är kanske inget alternativ idag, ska besparingarna då placeras i fonder och aktier? Avkastningen är betydligt större än på ett bankkontot. Men aktier innebär en risk, aktievärdet kan gå både upp och ned, vilket har varit fallet efter sommaren med kraftiga kursförändringar nästan veckovis. Ett tredje alternativ skulle vara mer stabila råvaror och då främst i form av ädelmetaller.

Det alternativ som tilltalar mig mest är naturligtvis något helt annat, mynt. Prisutvecklingen har varit god på mynt. Naturligtvis kommer även myntmarknaden att någon gång i framtiden vika av och vi får sjunkande priser. Kanske inte på allt material, raritet och kvalitet tror jag kommer hålla prisnivån i många år till! Det som främst talar för att lägga en större andel av besparingarna på mynt är att det är en besparing som jag har glädje av idag! Dom andra besparingarna finns där för framtiden, men mynten ger glädje både när dom köps in, när dom samlas och förhoppningsvis även när dom ska avyttras!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *