Två mynt!

Efter MISAB 11 har det blivit dålig utdelning på auktioner för min del och av köp av numismatiska objekt överhuvudtaget. Under sommaren blev det bara några enklare polletter och någon enstaka kvalitetsförbättring i samlingen. Har kraftigt dragit ned på besöken både på Tradera och Ebay. Trots det har blivit en hel del bud med relativt höga limitar, har jag gått lottlös från dessa auktioner. Tydligen gäller det att vara med i sista minuten (sekunden) för att få något. I de fall jag lagt ett tidigt högt bud har alltid detta så sakteliga alltid “ätits upp” och övertrumfats under de sista sekunderna av auktionen. Lite frustrerande är det och jag vet inte hur många gånger jag varit “underbidder”. Sommaren har som sagt varit mager på den numismatiska fronten. MISAB 12 bättrade på inköpsstatistiken även om det fanns resurser att köpa mycket mer än vad som då blev fallet.

Så helt plötsligt för tre veckor sedan vände det och jag fick äntligen utdelning, dubbelt upp inom bara någon timme! Nu har mynten också anlänt från utlandet. Det ena myntet tog precis tre veckor och jag var riktigt orolig för att myntet sorterats fel av posten…

Först ut var en vacker 1 1/2 heller Fredrik I Hessen-Kassel 1746 bara lätt cirkulerad. Särskilt åtsidan med strieringen i monogrammet gillar jag skarpt! En klar kvalitetsförbättring till samlingen då det tidigare exemplaret av denna typ var en svag 1:a.

Bara någon timme efter detta köp kom nästa. Ett typmynt också det, den rara och eftersökta örtugen från Sten Sture den yngre med årtalet 1512. Nu står troligen inte 1512 för utgivningsåret utan är säkert en koppling till någon myntordning som beslutades 1512 eller till att Sten Sture blev riksföreståndare detta år? Sten Sture tituleras på myntet riddare (RITTER), “STEEN STVRE + RITTER”, “MONETA STOCHOLM 1512” (LL IVb). Visserligen har myntet en perforering, men får ändå duga i samlingen, en “fascinerande fuling” för att citera en annan bloggare. Örtugar från Sten Sture växer som bekant inte på träd! och den andra valören som har årtalet 1512 lär jag aldrig bli ägare till… För övrigt är det bara tre årtal som förekommer på de svenska mynten före Gustaf Vasa 1478, 1512 och 1515.

Förhoppningsvis kommer en kvalitetsförbättring, ett mynt utan perforering till samlingen i sinom tid. Precis som med 1 1/2 heller 1746 börjar det för min del ofta med ett lite sämre men fullt tydbart mynt som efterhand uppgraderas till något bättre. Så har mitt samlande oftast sett ut och kommer säkert att göra framöver också!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

ps idag blev det alltså två inlägg! och dessutom en löprunda, men är det höstlov så är det!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *