Före Sverige hade egna kontanter…

(… om nu Riksbanken vill avskaffa kontanter, kommer här ett inlägg från den tid då vi inte hade egna inhemska kontanter!)

De första svenska mynten präglades runt 995 då Olof Skötkonung var kung. Före de svenska mynten användes olika utländska silvermynt och guldmynt. Bland annat dirhem och drachmer från abbesinska och sassanidiska rikena. De allra första mynten som använts är troligen romerska silverdenarer. Som alltid när det gäller dessa tidiga mynt har de inte används som mynt med en nominellt värde, utan det är silverinnehållet som har värderats. Dessa tidiga mynt har använts tillsammans med bitsilver vid handel och värderats efter sin vikt. Denna viktekonomi pågick en bra bit in på förra årtusendet.

Läste i somras två intressanta publikationer från Numismatiska Forskningsgruppen (NFG) vid Stockholms Universitet, Roman Denarii 2013:1 och 2013:2 och insåg att jag måste ha några denarer från perioden i samlingen, vilka ska representera de tidigaste mynten använda på det landområde som vi idag kallar Sverige. Tidigaste bytesvaran finns redan där, en flintyxa som använts i “Sverige” på stenåldern.

På Gotland men även i andra delar av Sverige har det hittats relativt många romerska silverdenarer. Alla mynten funna på Gotland är från de två första århundradena efter Kristus och generellt är dessa mynt mycket slitna, vilket tyder på en långvarig cirkulation. Om slitaget kommer från cirkulation på Gotland eller någon annanstans är mer osäkert. Det är troligen så att dessa cirkulerat under lång tid i andra delar av Europa innan de hittade till Gotland.

Som sagt jag ville ha en romersk denar som startmynt i typsamlingen över “svenska” mynt. Det blev två tidiga denarer med kvinnoporträtt. Faustina den I (Diva) 141-146 e.kr. samt Sabina som var gift med Hadrianus cirka 130 e.kr. Nu är det alltid mycket diskussion om kvalitet och visst går det att hitta dessa denarer i toppkvalitet med hela myntbilden och texten helt intakt. Men när det gäller romerska denarer, som en del av den svenska mynthistorien, tycker jag att de ska vara rejält slitna och uppvisa spår av långvarig cirkulation, precis som de denarer som cirkulerat i Sverige. Nu har säker just dessa två denarer aldrig besökt svensk mark innan jag köpte dom. Varför dom såklart inte är “svenska” men de representerar ändå en typ som cirkulerat här.

De båda publikationerna som är läsvärda finns att ladda ned via denna länk till NFG:s hemsida.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *