Sveakronorna 1724

Igår skrev jag lite om typen med V-pil. Här kommer lite mer om 1 ÖrKM 1724. Den här gången fokuserar jag på åtsidans sveakronor. Alla 1 ÖrKM har samma sveakronor, dessa sveakronor användes också i början av 1725, men byttes ganska snart ut mot en ny typ, med en kula i respektive kronbåge (C).

Sveakronan (A) 1724 är dock inte ny den har använts tidigare. Kronpunsen börjar användas redan 1683 och då på enmarken, kronpunsen används sedan på alla enmarks mynt fram till 1717. På enmarken består prydnaden i kronringen av ett tunt streck. Detta streck syns även på välpräglade 1 ÖrKM 1724 men ovanpå strecket har olika prydnader i form av kulor, romber eller ovaler punsats in. Tyvärr är bilderna även idag av äldre datum och kanske inte är de allra bästa. Men på det avbildade öret 1724 syns linjen mycket tydligt.

Sveakronan från 1683 och 1724 används även under en kortare tid 1725. Att kronpunsen utrangeras i början av 1725 beror troligen på att den börjar bli utsliten, se bland annat det övre vänstra kronbladet (B) som blir smalare och smalare och till slut troligen helt försvinner.

Eftersom jag nu kommit in på ett gammalt intresseområde 1 ÖrKM avslutar jag imorgon med den intressantaste stampkopplingen på dessa mynt!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *