Ytterligare ett runstycke med V-pilar!

För den som är intresserad av typer, varianter och mulor erbjuder 1 ÖrKM 1719-26 en mängd trevliga mynt. Flera av dessa är riktigt svåra exempelvis Hedlingerkronor 1719 och de med små Arenburgska kronor samma år. Produktionen av 1 ÖrKM var stor vilket naturligtvis medverkat till mångfalden av typer och varianter. Vid flera tillfällen verkar dessutom kasserade stampar ha återanvänts. Den kanske roligast varianten med en återanvänd stamp återfinns 1725 då en åtsida av den senare typen detta år, den med kulor i kronbågarna har kombinerats med en gammal stamp av den typ som användes 1720-21.

Eftersom mynten 1719-1721 hade V-pilar finns det alltså även en typ 1725 med V-pilar! Mynten 1724 med V-pil är relativt ovanliga, myntet 1725 med V-pilar är en riktig raritet.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *