Ansöka om bidrag?

1928 testamenterade storsamlaren Sven Svensson sin samling till Svenska Numismatiska Föreningen och 1963 bildades Sven Svenssons Stiftelse för numismatik.

Stiftelsen har en viktig ställning bland landets numismatiker och har genom åren lämnat bidrag till många för svensk numismatik viktiga projekt. Stiftelsen delar årligen ut drygt en miljon kronor. Medel från stiftelsen kan sökas vid ansökningsomgångar i februari och september.

Har du för avsikt att söka medel från Sven Svenssons Stiftelse är det nu hög tid att lämna in en ansökan. Mer om vad du kan ansöka om stöd för hittar du på Stiftelsens hemsida .

Sista ansökningsdag för vårens ansökningsomgång är den 15 februari. Inlämnade ansökningar behandlas sedan vid stiftelsens styrelsemöte i mars.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *