25 kronor!

Ett riktigt lustigt sammanträffande. Jag har precis skrivit om den nya myntserien i två blogg-inlägg och så blev det idag klart att ytterligare en valör kommer att introduceras 2016! Under processen att ta fram en ny mynt- och sedelserie har den stora frågan varit om 20 kronan ska vara en sedel eller ett mynt. Förespråkare för mynt har haft två huvudargument, dels att ett mynt har en betydligt längre livslängd än en sedel, dels att 20 kronan skulle matcha den europeiska myntserien och två-euromyntet. Nu vet vi alla att det blev en tjugokronorssedel som pryds av Astrid Lindgren.

Lite förvånande är det därför att fullmäktige idag beslutat att även ett 25 kronors mynt ska introduceras nästa år (preliminärt 2016-04-01). Myntmotivet ligger i linje med den övriga myntserien och legeringen blir densamma som för de två jubileumsmynten (Astrid Lindgren, 2002 och Frimärket 150 år, 2005) det vill säga “nordic gold”. Storleken blir samma som på de båda femtiokronorna men vikten betydligt lägre bara 10,50 gram.

Intressant med det nya myntet är att gravören förefaller ha punsat in bokstäverna i myntmästarmärket fel? Den normala texten “SI” vilket är Riksbankschefen Stefan Ingves initialer har på det nya myntet blivit initialerna “IS”!

GLAD PÅSKsmiley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *