Litteratur!

För några dagar sedan skrev jag om att många böcker kommer ut detta halvår. Nu har jag åtminstone hastigt bläddrat igenom tre av dessa. Festskrift till Kenneth Jonsson, NNÅ1 och Mina mynt, samling & ankedoter. En fjärde som jag ännu inte hunnit med är “Myntfynd från Skåne” av Cecilia von Heijne.

Vi är vana att NNÅ ska förknippas med ett årtal. Den först 1936 och den senaste om jag minns rätt NNÅ 2003-2007 men jag har kanske missat någon senare nummer? Ursprungligen kom årsskriften ut varje år men sedan 1980-talet har det varit mer sporadiskt. Det verkar därför helt rätt att börja med en ny serie och frångå årtal och istället numrera serie. Förutom att det är en ny serie ser boken ut om den alltid gjort (eller åtminstone gjort de senaste 40-45 åren). Innehållet i boken är omfattande och varierande. Totalt 10 områden behandlas av lika många författare. Festskriften “Myntstudier” tog jag upp igår. Om dessa två böcker har en vetenskaplig ansats så är Christer Berggrens “Mina mynt” mer populärvetenskaplig och samlarinriktad.

Båda typerna av böcker behövs och är inspirerande för oss som är intresserade av numismatik och är myntsamlare. Även om Berggren spelar flera divisoner över mig när det gäller kvalitet och prisnivå, känner jag igen mig i mycket av det han skriver. Umgänget med andra samlare och lyckan när ett “omöjligt” mynt hittar till samlingen är två bra exempel. Liksom Törngrens bok för några år sedan tror jag Berggrens bok har framtiden för sig. Båda böckerna är fina speglingar av vår tids myntsamlande. Vi som samlare nu känner igen oss och har glädje av böckerna. Men jag är lika säker på att morgondagens samlare, flera generationer framåt, också kommer att glädjas åt dessa samtidsbeskrivningar om myntsamlandet kring milleniumskiftet!

IMS >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *