Tyskt lagförslag hotar myntsamlande…

Just nu rasar en debatt i Tyskland. Kulturministeriet förbereder en ny lag. Lagen har förberetts under lång tid utan att viktiga instanser som samlarorganisationer har haft möjlighet att delta i processen.

I korthet innebär lagen att “proviniens” behöver påvisas för alla objekt med ett värde över cirka 25000 SEK (2500 EUR) och i fall då det handlar om arkeologiska objekt runt 1000 SEK (100 EUR). Nu kanske provienens är fel uttryck men ägaren har bevisbördan vid en domstolstvist och provienens är väl det bästa sättet att styrka ett objekts historia. Troligt är att lagen planeras med anledningen av de plundringar som på senare tid skett i Syrien, där kulturhistoriskt värdefulla skatter plundrats och sedan utbjudits på marknaden.

En liknade problematik finns kring konstverk. För den som är intresserad rekommenderas boken “Plundrarna, hur nazisterna stal europas konstskatter”. En spännande bok som handlar om den systematiska plundringen av konst under andra världskriget. En plundring som via amerikanska domstolstvister medfört att målningar äldre än cirka 1940 i princip är osäljbara utan proviniens. Flera köpare av mycket dyra konstverk har varit tvungna att återlämna dessa då proviniensen före andra världskriget inte har gått att påvisa. För några år sedan var även Moderna Museet inblandat i en tvist där en amerikanska lobby-organisation hävdade att vissa verk som finns presenterade på museumet är stöldgods från andra världskriget.

Flera förslag på skrivningar i lagen kan diskuteras: Dessa berör bland annat om lagen ska kunna tillämpas retroaktivt och bevisbördekrav. Likaså är lagen otydlig vad gäller vad som är att betrakta som “kulturarv”. Men allvarligast är naturligtvis att olika samlarorganisationer inte beretts möjlighet att delta i processen, då samlarna kanske är de som vårdar de kulturhistoriska skatterna bäst.

En tysk lagstiftning i frågan kan säkert ha stort inflytande på den svenska. Även i Sverige finns en lobby för hårdare tag mot handel med antika objekt, vilkas syn inte minst kom fram vid seminariet kring “Fornminnesskydd” som hölls i Göteborg i våras.

Jag instämmer helt i att kulturhistoriskt värdefulla objekt måste skyddas från illegal handel. Dock måste samlarnas kunskaper som vårdare av kulturskatter beaktas.

En onyanserad lagstiftning riskerar på sikt att hota och omöjliggöra myntsamlandet. Flera tyska föreningar och mynthandlare har nu gått samman i en namninsamling/ upprop mot lagstiftningen. Via Tyska Numismatiska Föreningen, Deutschen Numismatischen Gesellschaft (DNG) kan du liksom jag skriva på uppropet!

Ingemar

ps detta var inlägg nummer 500 på bloggen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *