En dag i numismatikens tecken!

Idag blev det nästan numismatik på heltid. Frånsett några timmar på jobbet med två arbetsmöten har resten av dagen ägnats åt numismatik. Förberedelser inför några kommande aktiviteter, “arkivforskning”, ett längre möte och därefter eftersnack. Nu väntar lite ytterligare efterarbete men det tar jag en annan dag.

Väl hemkommen låg en AVI i brevlådan och jag hann precis ned till närlivs-butiken innan dom stängde. På postens utlämningställe väntade en ny typ till medeltidssamlingen. Ett intressant mynt präglat i Stockholm efter en myntförordning från 1478, en halvörtug med just “årtalet” 1478. Nu är inte hela årtalet utskrivet på myntet utan bara siffran “8”. Det finns lite olika varianter på halvörtugens årtal bland annat “”78”, “14” och denna med “8”. På vissa (hela) örtugar kan däremot hela årtalet utläsas “1478”. På det nyinköpta myntet ser det ut att stå “80” vilket medfört att i äldre kataloger har denna typ ofta ansetts vara präglad 1480! vilket alltså inte är fallet eller? eftersom myntordningen kom 1478 är det troligt att de årtalsförsedda mynten är präglade åren efter 1478, så varför inte just 1480!

Mynt med årtal före Gustaf Vasa är ovanliga, det finns bara tre olika årtal kända. Förutom det äldsta årtalet 1478 (örtug och halvörtug) också 1512 (Sture-mark och örtug) samt 1515 (halvörtug). Mer om dessa medeltidsmynt kan du läsa på Gorgons intressanta sida.

Trevlig helg!

Ingemar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *