SOU 2015:89

Igår överlämnade utredaren Clas-Uno Frykholm sitt betänkande “SOU 2015:89 -Ny Museipolitik” till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Jag har bara flyktigt hunnit läsa igenom utredningen som troligen kommer att få stor påverkan på hur statens olika museér kommer att hanteras och administreras framöver.

Som alla utredningar/ betänkanden tyngs den av bakgrundsinformation, i detta fall kring hur museivärlden skapades och de utredningar som riksdag och regering tidigare initierat. Faktiskt riktigt intressant och lärorik läsning.

Ser man till utredningens förslag och bedömningar kanske det inte är så mycket spännande att läsa. Lite sedvanliga politiska skrivningar om att verksamheten ska vara tillgänglig för alla och att museernas ändamål ska bidra till det demokratiska samhällets utveckling…

Mer intressant är kanske att museér föreslås få ett uppdrag att inom sitt ämnesområde bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggna! Museerna i det allmänna museiväsendet ska vara aktivt och förvalta sina samlingar för att nå verksamheternas mål. Vilket innebär att samlingar föreslås få gallras genom att objekt avyttras genom gåva, byte eller försäljning. Objekt får också förstöras om det anses lämpligt…

Vilken påverkan betänkandet får på “vårt” museum återstår att se, men förhoppningsvis blir det framöver lite mer numismatik och mindre ekonomi? Det fullständiga namnet är trots allt Kungliga myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum.

Vilken effekt gallring kan få är svår att förutsäga. Klart är dock att objekt föreslås få lämna ett museum för att införlivas i andra museum. En försäljning av objekt på den öppna marknaden ska också vara möjlig om den sker till marknadsmässiga priser. Helt plötsligt kan alltså objekt på ett museum få ett ekonomiskt värde, vilket dom inte har idag. Vilket kan vara en risk när statens kassa sinar och mindre medel avsätts till kulturen. Det får förhoppningsvis aldrig bli så att föremål gallras för att finansiera själva verksamheten, tänkt vilka kulturhistoriska skatter som då skulle kunna splittras. Tror också att museér kan få svårt med gåvor och donationer framöver. Vem vill skänka sitt livsverk till ett museum när livsverket kanske kommer gallras inom några år… Nej då tror jag mer på att samlingar och objekt kan deponeras på ett museum under en viss tid. Något som idag inte är möjligt enligt museérnas interna föreskrifter, om jag är rätt påläst.

IMS >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.