Saint Barthélemy

En kall och blåsig Annandag jul som denna kan man säkert längta sig bort till varmare breddgrader. Hade vi levt för 150 år sedan kunde vi ha åkt till vår egna koloni/ besittning Saint Barthélemy i Karibien (väderprognos idag 26 december, 30 grader och sol!). Ön var svensk 1784–1878.

Frankrike överlät 1784 ön till Sverige i utbyte mot handelsrättigheter i Göteborg! Svenska västindiska kompaniet startades 1786 på ön, icke att förväxla med det mer kända och framgångsrika ostindiska kompaniet. Saint Barthélemy förblev svensk koloni fram till 1878 då Oscar II sålde tillbaks ön till Frankrike för 300 000 kronor… På den tiden ett stort belopp idag vad 3-4 kvadrat kostar i Stockholms innerstad…

För oss myntsamlare är kanske ändå Saint Barthélemy mest känt för sin myntning eller rättare sagt svenska kontramarkeringar på utländska mynt. Kontramarkeringen bestod företrädesvis av en krona, men siffror förekommer också. Kontramarkeringen pågick från slutet av 1700-talet fram till några decennier in på 1800-talet och våra sista besittningsmynt kommer alltså från vår mest avlägsna besittning/koloni.

1988 utgavs ett minnesmynt över den svenska kolonin och enligt uppgift skall detta mynt varit giltigt betalningsmedel på Saint Barthélemy under en kortare period. Huvudmotivet på minnesmyntet är naturligtvis den svenska kronan som användes som kontramarkering!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *