Vad är detta? Christina 1630!

I dag berikades min samling med en solidus. Ingen kvalitetsmässig sensation men årtalet är sedan tidigare okänt En Christina solidus från Elbing (åtsida krönt CR) och på frånsidan årtalet 1630! Alltså en omöjlig kombination eftersom Christina tog över först efter att Gustaf II Adolf stupat i november 1632. Tittar man på årtalet, särskilt 0:an kan man börja ana misstanke. Det kan handla om en omgravering till en 0:a, eller? Christinas solidusmynt präglades i Elbing (Staden) 1633 till 1635 och finns representerade alla tre åren. Första året är riktigt svårt, de två andra relativt vanliga. Men 0:an på det aktuella myntet ser varken ut att vara omgraverad från 2, 3 eller 4. Varför det kanske handlar om en mula (hybrid) där en stamp från Gustaf II Adolf och Christina har kombinerats. Spännande eller hur?
Att det skulle röra sig om en mula (hybrid) slog jag dock snabb ur hågen. Det som gjorde att jag intresserade mig för myntet var inte årtalet, det var åtsidan, jag “vände” på myntet och tittade återigen på åtsidan. Där hittade jag det spännande. I omskriften går att läsa GUS ADO () DG REX S det vill säga fritt översatt från latin till svenska “Gustaf Adolf med guds nåde Sveriges kung”! Ett Christina mynt med karakteristiskt krönt CR och med hennes fars omskrift, en sensation!

Jag har aldrig sett något liknande förut, har du? Jag ser två tänkbara förklaringar till myntet,
1) det en rejäl miss på myntverket i Elbing, jämför med de 1/24 taler som präglats med det postuma årtalet 1635, det vill säga tre år efter kungen dör, eller 1/24 taler 1632 med den felaktiga valören 1/60 eller,
2) myntet är inte präglat i Elbing utan det en förfalskning präglad i Suczawa (1630 från Elbing finns inte i SB-boken, den enda förfalskningen av Elbing som tas upp har årtalet 1635. Har dock inte sett detta mynt 1635 varför jag inte kan uttala mig om det).

Mest troligt håller jag Suczawa, roligast skulle naturligtvis vara om det var en rejäl miss från det riktiga myntverket!

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *