Borde randen avbildas?

Allt mer mynt säljs vi internet, mässor eller auktioner. Mynthandlarna är en tynande skara, åtminstone de som har butik. Men visst dyker det varje år upp några nya, två har jag stött på i år, varav en faktiskt hade butik! Sedan pågår en viss generationsväxling där nya innehavare tar över. Att butikernas antal minskar har medfört ett större intresse för olika typer av mässor. Tror att det 2016 varit mässrekord och dessa mässor har varit mycket välbesökta. Kanske inte det besöksantal som jag bloggade om för något år sedan. Den gången handlade det om tidiningsartiklar från 1970 och 1980-talet och tusentals besökare på mässor!

Internet i alla ära men visst är det roligare att handla mynt live, att kunna vrida och vända på myntet och belysa det från olika håll. Att hålla myntet i handen och där göra bedömningen av kvalitet överträffar den bäst tagna digitala bilden. Med olika belysning och exponeringstider går det tyvärr att försköna ett mynt till förfång för köparna. Sedan är det nästan kotym att inte avbilda randen. Jag har sett något undantag och tro att det den gången var en amerikansk (möjligtvis tysk) firma som visade åtsida, frånsida och rand! Men faktum är att allt mer mynt liksom många andra varor idag handlas över nätet.

För att återkoppla till “två dalern 1544” har jag fått fyra mail i ämnet. Resultatet i denna snabbenkät blev 3-1 för att det rör sig om två sammanfogade daler mynt. Det fjärde förslaget var att det var en nytillverkad kinesisk kopia. Sållar mig till majoritetens förslag i frågan. När det gäller tvådalern och många andra mynt skulle det vara fördelaktigt om även randen avbildades. En bra bild av randen skulle med stor sannolikhet avslöja om det var två sammanfogade mynt, randen borde se bearbeta ut i förhållande till slitaget på mynten.
Vi har nog alla som handlat via internet köpt något mynt, antingen på en auktionssite eller via någon mynthandlare, där vi inte varit helt nöjda med randen i förhållande till resten av myntet. Det kan handla om åverkan eller en svagprägling som gör att randtexten fallit bort eller att randen bara ser tråkig ut.

Har också hört om infattade mynt som sålts på auktion med beskrivningen “varit infattad” i katalogen och som sedan dykt upp på internetauktion och där säljaren “missat” den informationen trots att de båda försäljningstillfällena legat i direkt anslutning till varandra… Fast här handlar det inte om ett misstag utan om något som skulle kunna betecknas som bedrägeri…

Kanske är det dags att börja avbilda randen vid försäljningar! Åtminstone i de fall det rör sig om mer värdefulla mynt.

INGEMARS MYNTSIDA >>>

Ps Skriver just nu på ett annat inlägg med temat “digitalisera mera…”. Ska försöka bli klar med det i helgen och lägga ut det i början av nästa vecka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *